O FIRMIE

Jesteśmy niezależnym domem produkcyjnym z dwudziestoletnią historią i doświadczeniami zebranymi na rynku produkcji reklam, filmów fabularnych i dokumentalnych. Otrzymaliśmy wiele nagród za projekty reklamowe i fabularne. Od 1997 Banana Split z sukcesem realizuje dla swoich klientów wiele form reklamowych od małych do wielkich produkcji kierując się zasadą, że nie ma zbyt dużych lub zbyt małych projektów. Jakiekolwiek są, pomagamy opowiedzieć ich historię na ekranie.

Banana Split Polska Sp. z o.o.

ul. Wielicka 40
02-657 Warszawa
NIP 526 20 11 450

                telefon biuro

+48 22 852 24 94

                fax

+48 22 847 85 74

+48 512 085 075

banana@banana.pl

Ewa Jacuta

Manager & Producent

Jerzy Hamkało

Producent

Elżbieta Majdosz

Producent & Kierownik Produkcji

Magdalena Przeździak

Producent & Kierownik Produkcji

Agnieszka Pojedynek

Dyrektor Finansowy

Aneta Żubinska

Księgowa